12
Ağu

ANİMASYON’UN TARİHÇESİ VE GELİŞİM SÜRECİ

Animasyon (canlandırma)“BURSA ANİMASYON” birkaç resmin arka arkaya hızlı bir şekilde gösterilmesiyle elde edilen hareketli görüntüdür. İlk animasyonlar birkaç kağıda istenen resimlerin çizilmesi ve kâğıtların hızlıca geçirilmesi veya bir çemberin içine konup döndürülmesi ile yapılıyordu  .

Günümüzde bilgisayar teknolojisi hem vektör hem de piksel tabanlı animasyonlar yapılmasına olanak sağlamaktadır. 2D animasyon tekniği saniyede 12 kare çizilerek yapılır. Kısıtlı (limited) animasyon tekniğinde ise daha az kare çizilerek yapılmaktadır. Bir animasyon filminin hazırlık sürecinde, klasik film yapım süreçlerine ek olarak karakter tasarımları, storyboard, pilot ses kayıtları ve en son layout yapılmaktadır. Profesyonel hedefleri olan bir animasyon filmine bu aşamalar tamamlanmadan başlanamaz. Animasyon film yapımı teknolojinin gelişmesine birebir bağımlıdır. Gelişen teknoloji, bilgisayarlarda daha az zamanda daha kaliteli içerik oluşturmayı mümkün kılmaktadır. Animasyon filmleri 3D, 2D, stop motion, cut-out gibi yapımlarında sık kullanılan tekniklere kategorize edilebilir. BURSA ANİMASYON
3D Animasyon, bilgisayar teknolojisi kullanılarak, özel yazılımlar ile 3 boyutlu vektörler kullanılarak elde edilen hareketli görüntülerdir. Bu işlemleri yapan kişilere genel olarak animatör denmektedir. Süreç içerisinde, animatör ilk olarak 3 boyutlu vektörel çizgiler kullanarak bir 3 boyutlu model oluşturur. Bu işlem bir heykeltıraşın heykel yapmasına benzemektedir ve modelleme olarak adlandırılmaktadır. Daha sonra bu modele renk bilgisi işlenir ki buna dokulandırma denmektedir. Bir sonraki aşama haraketlendirilecek olan nesneye düzenek kurulmasıdır. Canlılarla ilgili 3d animasyonların yapımında genel olarak bu aşamada sanal bir iskelet sistemi oluşturulur. Bu yapı vektörlerin animatörün istediği biçimde yeniden konumlandırılmasını sağlamaktadır. Bu sayede sanal 3 boyutlu nesnelere hareket verilir. Ortaya çıkan 3 boyutlu vektörel yapının gerçek hayat ile benzerliğini sağlamak amacı ile sanal kamera ve ışıklar oluşturulur. Bu aşamadan sonra bilgisayar yazılımı vektörel bilgileri, matematik algoritmaları ile yorumlayarak 2 boyutlu piksellerden oluşan resimler oluşturur. Gelişen teknoloji ile birlikte 3 boyutlu canlandırmalarda doğada taklidi zor olan durumlar için yeni yazılımlar geliştirilmiştir. Örnek olarak günümüzde yanan bir cismin üzerindeki ateş fumefx, phoenix gibi özel yazılımlar ile fizik kurallarına uygun bir biçimde simüle edilebilmektedir. BURSA ANİMASYON

BURSA ANİMASYON

BURSA ANİMASYON

Animasyon Nedir?

Kullanım ve İstihdam Alanları Nelerdir?

Animasyon, üretim tekniklerinin ve kullanım alanının çeşitliliği nedeniyle kalıba sokulması zor bir sanat dalıdır. Ancak bu sanatı genel olarak iki açıdan değerlendirmek mümkündür:

1- Hareket ve görüntü yaratmak için kullanılan teknikler açısından

2- Bir anlatım biçimi olarak

Teknik açıdan ele alındığında, animasyon veya “canlandırma” sanatının aslında her

materyeli anlatım aracı olarak kullanabildiğini görürüz. Ancak bugün animasyon

üretiminde yoğun olarak kullanılan belli başlı teknikler ve yöntemler şunlardır:
Cel/Geleneksel 2B Animasyon:

Geleneksel veya 2 boyutlu animasyon olarak da adlandırılan bu teknik, hareketin
kağıt üzerine kare kare çizilerek transparan asetatlara aktarılmasından dolayı “cel”
animasyon olarak bilinir.
Günümüzde artık “cel” veya kağıt yerine çizimler bilgisayarda yapılabilmekte ve
renklendirilmektedir. Ancak animasyonun temel prensipleri bu yöntemle, kare kare
tasarlanarak belirlendiği için günümüzde temel animasyon eğitiminde yer sahibidir.
Bu tekniğe örnek olarak Triplettes de Belleville filmi gösterilebilir

Cut-out animasyon:

Karakterlerin ve objelerin parçalarının ayrı ayrı hareket ettirilmesi tekniğine
verilen isimdir: değişik estetik stillere adapte olabilen bu tür, geleneksel 2B
animasyona göre daha hızlı üretilebilmesi bakımından bir çok televizyon dizisinde
tercih edilen bir teknik olmuştur. BURSA ANİMASYON